Tuesday, 29 April 2008

Contact

click for larger image :-)

Read more...

Sunday, 20 April 2008

Mesyuarat Pesta Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Senegara Kali Pertama 2008


Mesyuarat Pertama Pesta Sukan Sekolah-Sekolah Rendah Senegara 2008 telah diadakan pada hari Khamis, 17hb. April 2008, Jam 2.30 Petang di Bilik Mesyuarat 1, Jabatan Pendidikan Kokurikulum, Lambak.

Antara agenda perbincangan ialah:
Kertas Kerja Pesta Sukan yang akan dihadapkan ke pihak Setiausaha Tetap, Kementerian Pendidikan yang merangkumi pelbagai aspek, khususnya peruntukan dan pelantikan ahli jawatankuasa.


Ahli-ahli jawatankuasa kerja terdiri dari para pegawai Jabatan Pendidikan Kokurikulum sendiri dan wakil dari pihak sekolah-sekolah yang terlibat serta agensi kerajaan lainnya; Pihak Polis DiRaja Brunei, Pertubuhan Beruniform, Media Massa dan sebagainya.

Adalah menjadi harapan semua agar pengalaman daripada perlaksanaan Pesta Sukan Sekolah-sekolah Menengah, Maktab-maktab dan pendidikan swasta pada tahun 2007 akan dapat dimanfaatkan dalam usaha menjadikan pesta sukan pada tahun lebih tersusun dan mendapat kerjasama semua pihak.

Read more...

Latest Posts

  © Blogger Piwffoo by Oufwes.com 2009

Back to TOP