Sunday, 1 February 2009

Majlis Meraikan Penuntut-Penuntut Latihan Penempatan Di Jabatan Pendidikan Kokurikulum

Majlis tersebut di atas diadakan pada hari Khamis, 29 Januari 2009, jam 9.00 pagi, bertempat di Ruang legar, Jabatan Pendidikan Kokurikulum, Jalan 10, Kampong Perpindahan Lambak Kanan.

Majlis berkenaan khusus untuk meraikan penuntut-penuntut Institute Teknologi Brunei yang bersenarai di bawah ini yang telah menamatkan latihan di jabatan ini:-

  1. Awang Mohd Azwan bin Hj. Manudin
  2. Awang Mohammad Halim bin Mustaffa
  3. Awang Norhidayat bin Hj Ahim
  4. Awang Nasrul Fitri bin Hj. Abdin
  5. Awang Muhd. Sanusi bin Hj. Hussin
  6. Awangku Haji Md. Shahrun bin Pengiran Hj. MurzukiAwang Mohammad Halim bin Mustaffa
Awang Norhidayat bin Hj Ahim
Awangku Haji Md. Shahrun bin Pengiran Hj. Murzuki
Awang Muhd. Sanusi bin Hj. Hussin
Awang Mohd Azwan bin Hj. Manudin
Awang Nasrul Fitri bin Hj. Abdin


"from us interns... thanx a bunch!"

Read more...

Latest Posts

  © Blogger Piwffoo by Oufwes.com 2009

Back to TOP