Sunday, 18 December 2011

Pengagihan Komputer untuk pegawai dan kakitangan jabatan

Alhamdulillah, dengan kerjasama dan sokongan pihak JICT, MOE, Jabatan Pendidikan Kokurikulum telah menerima lebih kurang 72 komputer baru bagi memenuhi keperluan bagi;

- menggantikan komputer yang telah tamat tempoh penggunaannya.
- mengagihkan komputer kepada pegawai serta kakitangan yang berkenaan, yang masih belum menerima komputer; mengikut input daripada ketua bahagian masing-masing.
- meningkatkan keberkesanan kerja dan produktiviti.
- melengkapkan objektif infrastruktur IT yang stabil dan sempurna.


Pengagihan berkenaan merupakan salah satu fasa pihak IT, JPKK. InsyaAllah komputer yang masih boleh digunakan akan diagihkan kepada pegawai dan kakitangan yang berkenaan.

Pihak IT ingin memohon maaf atas sebarang masalah yang timbul ketika pengagihan berkenaan.


IT1, DCCE

Read more...

Latest Posts

  © Blogger Piwffoo by Oufwes.com 2009

Back to TOP