Tuesday, 9 March 2010

Peraturan Cuti Tahunan

Sukacita merujuk Surat Keliling JPM Bil. 5 / 2010 berhubung peraturan cuti tahunan (pindaan). Maklumat tersebut boleh diperolehi di Bahagian Pentadbiran JPKK.

Untuk makluman bersama, tarikh kuatkuasa peraturan tersebut ialah 1hb. Mac 2010, sekaligus menjadi tarikh permulaan bagi perkiraan cuti baru.

0 comments:

Post a Comment

Latest Posts

  © Blogger Piwffoo by Oufwes.com 2009

Back to TOP